mgr Eliza Omelańczuk

Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta

Therapist summary

 • Agresja
 • Agresja w związku
 • Autoagresja / Samookaleczanie
 • Borderline / Narcyzm / Inne zaburzenia osobowości
 • Brak czasu w związku
 • Brak satysfakcji i sensu życia
pokaż więcej
Wideo
yes
Telefoniczna
yes
Czat
no
Rozmawiam w językach: Polski

Z kim pracuję

Dorośli(18 - 59)
yes
Osoby starsze(60+)
yes
Pary
yes
Dzieci(poniżej 16)
no
Nastolatki(16 - 17)
yes
Grupy
no
Terapeuci - superwizja
no

Cennik:

Sesja indywidualna
£ 40 / 50 min
Sesja dla pary
£ 65 / 90 min

Chcesz zarezerwować sesję online?

Wstęp o mnie

Oferuję pomoc psychologiczną, seksuologiczną, psychoterapię indywidulaną a także psychoterapię par, małżeństw jak również wsparcie psychologiczne dla rodzin. Pracuję również z młodzieżą.

Moje doświadczenie

AKTUALNIE:

 

25.01.2010 - do chwili obecnej, Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny, psycholog, terapeuta,  pomoc psychologiczna, seksuologiczna, psychoterapia” indywidualna, par, małżeńska, rodzinna, grupowa (w nurcie integratywnym), interwencja kryzysowa, szkolenia z zakresu umiejętności miękkich w postawach zawodowych oraz relacjach interpersonalnych.

Współpracuję obecnie z wieloma instytucjami na arenie międzynarodowej

Przeszłosć:

 • 04.2018 – 12.2021 REHA MEDICA – usługi psychologiczno - terapeutyczne
 • 11.2017 – 01.2019 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDICAL CARE MEDLAND, MEDICA 24 JACEK MATUSIAK – usługi psychologiczne
 • 11.2017 MEDICAL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – usługi pdychologiczne
 • 06.2017, DOM Medica Sp. z o.o. – usługi psychologiczo- terapeutyczne
 • 2015 – 2021, IPRON Consulting Jakub Niklas – usługi psychologiczno - terapeutyczne (wsparcie psychologiczne w przeciwdziałaniu PTSD), szkolenia
 • 01.2011 – do chwili obecnej, Fundacja „Mam Dom” - usługi psychologiczno-terapeutyczne

Szkolenia dla Fundacji „Mam Dom”: 

- „Kryzys w rodzinie jej wzmocnieniem"

 1. 01.04.2019– 30.06.2020 12 Dywizja Zmechanizowana, psycholog – konsultant dowódcy w zakresie profilaktyki psychologicznej – koordynator merytoryczny działalności psychologicznej jednostek podległych 12 Dywizji Zmechanizowanej, usługi psychologiczno-terapeutyczne, szkolenia
 2.  
 3. 01.02.2018 – 31.03.2019 JW1749, psycholog – konsultant dowódcy w zakresie profilaktyki psychologicznej – usługi psychologiczno-terapeutyczne, szkolenia

 

2016 - 2018 ZMIEŃ TO Sp. z o.o.

PORTAL - ZMIEŃ TO by żyło się lepiej – artykuły edukacyjne, warsztaty

Inicjator akcji GODZINA DLA DZIECKA (czas w którym odłączamy się od obowiązków i poświecamy czas tylko swojemu dziecku)

SKLEP ZE ZDROWĄ ŻYWNOŚCIĄ - ZMIEŃ TO na lepszy skład, www.zmien.toMiejsce, w którym sprzedawane były produkty na wagę. z tzw. „czystą” etykietą bez plastikowych opakowań,. 

To nie był tylko sklep. To miejsce w którym, poszerzana była wiedza z zakresu samoświadomości, zachęcając innych ludzi do życia w zgodzie ze sobą samym, dbając o równowagę psychiczną, fizyczną oraz środowisko.

2016 - 2017, III etapowy trening umiejętności interpesonalnych Urząd Miasta Płock na podstawie sporządzenia diagnozy systemu zawodowego i potrzeb w zakresie jej dysfunkcji.

2011 – 2016, Stowarzyszenie Feniks – usługi psychoterapeutyczne

02.2011 – 2013, Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza - usługi psychologiczno-terapeutyczne

02.2011 – 2013, Consilius Centrum Medyczne, usługi psychologiczno-terapeutyczne

08.2011 "Doradca" Ewa Prus Agencja Pośrednictwa Pracy – prowadzenie szkoleń z zakresu tematyki psychologicznej:

- Trening umiejętności społecznych –  skierowany do pracowników pomocy społecznej

- „Stres. Techniki radzenia sobie ze stresem” – skierowany do studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

- Trening asertywności

Psychologiczne, społeczne i fizjologiczne aspekty niepełnosprawności

- Aktywne organizowanie czasu osobom niepełnosprawnym

- Elementy terapii zajęciowej

- Skuteczna komunikacja w pracy asystenta osoby niepełnosprawnej

- Asertywność w pracy opiekunki dziecięcej

- Autoprezentacja z elementami budowania wizerunku

- Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

- Organizowanie czasu podopiecznym i dotrzymywanie towarzystwa”:

- Stosowanie wybranych form komunikacji interpersonalnej i technik zbierania informacji

Rozpoznawanie potrzeb podopiecznego w zakresie wykorzystania czasu                            wolnego - Stosowanie wybranych form terapii zajęciowej

 - Organizowanie zajęć rekreacyjnych podopiecznego.

21.12.2010, Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie "Rodzina" w Szczecinie – szkolenie „Seksualność osób chorujących psychicznie”

01.10.2009 - 2012, Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, psycholog (pomoc psychologiczna i terapeutyczna indywidualna i grupowa dla mieszkańców i personelu Domu, diagnoza mieszkańca, treningi i szkolenia dla mieszkańców i personelu z tematyki: komunikacji, radzenia sobie ze stresem, autoprezentacji…etc, pomoc w adaptacji nowo przyjętych pracowników przy przyjęciu do pracy w DPS poprzez szkolenia i wsparcie psychologiczne, …. )

21.12.2010, Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie "Rodzina" w Szczecinie – szkolenie „Stres – jak sobie z nim radzić”

13.09.2010 – 31.12.2010, Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, współtwórca i realizator projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Szczecin, (konsultacje psychologiczne, grupa wsparcia, wyjazd terapeutyczny pracy z ciałem)

20.01.2010 – 22.05.2010 - Dom Pomocy Społecznej z Miejskiego Ośrodka Pomocy rodzinie: Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób psychicznie chorych, terapeuta, koordynator ŚDS, (tworzenie struktur zajęć terapeutycznych ŚDS, pomoc psychologiczna i terapeutyczna indywidualna oraz grupowa dla beneficjentów, diagnoza)

01.10.2009 – 01.05.2010, Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, terapeuta

15.04.2009 – 15.12.2009, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, terapeuta, (prowadzenie zajęć terapeutycznych) praca z osobami chorymi psychicznie oraz upośledzonymi intelektualnie, projekty współfinansowane ze środków Uni Europejskiej

17.07.2008 – 31.09.2009, Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych psychicznie, Instruktor kulturalno – oświatowy, (prowadzenie zajęć terapeutycznych)

15.10.2007 –14.04.2008, LSJ agencja pracy sp. z o.o., Specjalista ds. rekrutacji pracowników, (staż)

09.2005 – Technikum Agrobiznesu w Człuchowie, wolontariat, treningi: interpersonalny, doradztwa zawodowego, asertywności, twórczości

07.2005 – 12.,2006 - Kurator Społeczny Sądu Rejonowego w Szczecinie,

2004 – 2005 Uniwersytet Szczeciński, Praktyka zawodowa w zakresie treningów: interpersonalny, asertywności i twórczości, negocjacji (obowiązkowe zajęcia dla wszystkich studentów kierunku)

16.08.2004 – 26.09.2004 Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Pile, wolontariat: konsultant ds. psychoprofilaktyki 

01.08.03 – 31.08.03 Wychowawca (organizowanie czasu dzieciom i młodzieży w placówkach wypoczynkowych);

5.11.2001 – 23.01.02. Ośrodku Szkolno – Wychowawczy w Człuchowie, wolontariat: wychowawca wspomagany z dziećmi  o upośledzeniu lekkim i umiarkowanym;

 

 

 

Moja edukacja

25-29.11. 2019 Uzależnienia behawioralne

 

21-25.10.2019 Udział w konferencji na temat mobbingu, buildingu, molestowania seksualnego, płci w wosjku - wykłady prowadzone przez kadre wojska amerykańskiego

 

20-22.05.2019 udział w konferencji na temat płci w wojsku

 

2015 – 2016, Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej, Akredytowany Kurs Psychoterapii Integracyjnej

 

2012 -2013 Integral, „Wprowadzenie do terapii poznawczo – behawioralnej” 

 • Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia . Wywiad w podejściu poznawczo- behawioralnym. Sformułowanie przypadku.
 • Negatywne automatyczne myśli, podstawowe przekonania, dysfunkcjonalne założenia, - identyfikowanie, weryfikowanie i modyfikowanie.
 • Trening umiejętności: pytania sokratejskie, struktura i prowadzenie sesji w nurcie poznawczo-behawioralnym. Motywacja.
 • Eksperyment behawioralny i inne techniki behawioralne.
 • Zaburzenia lękowe. Lęk uogólniony. Ataki paniki. Fobia społeczna. OTD.
 • Praca z pacjentem po traumie (ASD, PTSD)
 • Depresja. Ocena ryzyka i postępowanie w sytuacji zagrożenia samobójstwem.
 • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania (kompulsywne jedzenie, anoreksja, bulimia)
 • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń osobowości. Terapia głębokich przekonań.
 • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń psychosomatycznych.
 • Wprowadzenie do III fali: Mindfulness, terapia ACT.
 • Podsumowanie zdobytej wiedzy. Ewolucja terapii poznawczo-behawioralnej, nowe kierunki rozwoju TPB.

 

30.09.2010 – 18.06.2011 , KOLEGIUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO, Seksuologia kliniczna, studia podyplomowe – kierownik studiów prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz 

 

Temat pracy dyplomowej: 

Geneza i terapia zaburzeń preferencji seksualnych.

 

Program studiów zatwierdzony przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

 

2009 Polski Instytut Ericksonowski, Curriculum - całościowe szkolenie dla psychoterapeutów z Terapii Ericksonowskiej:

 

 • 06-07.11.2009, Szkolenie „Złoty Kluczyk” - zasady terapii Miltona H. Ericksona 
 • 27-28.11.2009, Szkolenie „Do grosza grosik…” – terapia strategiczna 
 • 12-13.02.2010,Szkolenie „Lęk” – mój wewnętrzny sprzymierzeniec w odkrywaniu źródła wsparcia
 • 05-06.03.2010, "Mądrość Sindbada" - metafora i bajka w pracy z dorosłymi 
 • 16-17.04.2010, "Wszystkie drogi prowadzą do...” - komunikacja werbalna 

i niewerbalna jako filary psychoterapii

 • 03-04.09.2010, „Jak przetrwać niemożliwe” – terapia uzależnień
 • 28-29.01.2011, „Feniks” - terapia następstw stresu
 • 9-10.12.2011 „Piękny umysł i jego cień” – psychoterapia osób chorujących na schizofrenię
 • 04-05.02.2011, „O miłości do jedzenia prawie wszystko” - terapia zaburzeń 
 • 06.2010 – 12.2010, „Spotkanie zasoby proces” (cykl pięciu warsztatów terapeutycznych):

odżywiania 

 • 24.-25.02.2012,  „Ach powtórz wszystko jeszcze raz…” – psychoterapia pacjentów z 

natręctwami

 • 16-17.032012, „O spotkaniu, które się narodzi” – praca terapeutyczna z osobami, które przygotowują się do ciąży, roli matki oraz leczą niepłodność
 • Kontrakt terapeutyczny
 • Zasady dotyczące relacji terapeutycznej i kontraktu
 • Dynamika procesu terapeutycznego
 • Zasoby terapeuty i pacjenta
 • Dynamika procesu grupowego
 • 06. 2011 – 02.2012, Terapia rodzin (cykl siedmiu warsztatów terapeutycznych) – w trakcie realizacji
 • Rodzina jako system 
 • Kontrakt w terapii rodzin
 • Eriksonowski model pracy z rodziną 
 • Terapia rodziny bez rodziny – ustawienie Helingerowskie. 
 • Metody pracy z dziećmi i rodzinami
 • Terapia małżeństw i par 
 • Zasoby terapeuty pracującego z rodzinami

 

 

Polski Instytut Ericksonowski szkolenie:

 • 23-25.04.2010, „Psychoterapia grupowa dla terapeutów metoda psychodramy”

 

24.11.2011, Fundacja Mam Dom,  Urząd Miasta Szczecin, „Psychologiczne, społeczne i kulturowe aspekty FASD. Sposób odżywiania dziecka z FASD jako jedna z form pomocy”

 

7.10.2011, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Koszalinie, Fundacja „Mam Dom”, Urząd Marszałkowski, konferencja „Adopcja Bez Tajemnic”

 

11.05.2011, Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Zwalczanie alkoholizmu w Domach Pomocy Społecznej

 

08.02.2011, „Dziecko i świat za pan brat” - ADHD można i trzeba leczyć

 

06.12.2010, Dom Pomocy Społecznej, Konferencja „System wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie”

 

27.11.2010, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Konferencja rozpoczynająca I Kampanie „Biała wstążka”, czyli mężczyźni przeciwko przemocy wobec kobiet

                                                                                                                   

01.10.2010, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński, Konferencja z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w Szczecinie „Agresja i empatia – dziwne pomieszanie” Prof. dr hab. Jerzy Vetulani, Polska Akademia Nauk Instytut Psychofarmakologii – Kraków

 

09-10.08.2010, Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie „Profesjonalne kadry – lepsze jutro” – „Seksualność osób niepełnosprawnych

i chorujących psychicznie”

 

30-31.08.2010 Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie „Profesjonalne kadry – lepsze jutro” – „Rozwijanie zachowań psychospołecznych – skuteczna motywacja oraz adaptacja społeczna osób z niepełnosprawnością”

 

Czerwiec 2010, DPS Szczecin, PAM Szczecin, MOPR Szczecin „Lokalny system środowiskowego wsparcia dla osób chorych psychicznie oraz ich rodzin”

 

29.05.2009, Biuro Promocji Pracy Socjalnej i Edukacji w Oświęcimiu, „Czym jest i jak konstruować plan indywidualnego wsparcia mieszkańca z domu pomocy społecznej”

 

2003 – 2004, Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej, „Wprowadzenie do Psychoterapii Psychoanalitycznej”

 

28.02.2003 – 08.03.2003, Centrum Oświatowe „Pomerania”, Kurs na wychowawcę w placówkach wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży

 

Pracuję pod stałą superwizją pod opieką superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa 

Psychiatrycznego i Psychologicznego.

 

Uczestniczę w tematycznej grupie superwizyjnej dla par i małżonków pod opieką superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego. 

Z jakimi problemami pracuję

 • Agresja
 • Agresja w związku
 • Autoagresja / Samookaleczanie
 • Borderline / Narcyzm / Inne zaburzenia osobowości
 • Brak czasu w związku
 • Brak satysfakcji i sensu życia
 • Brak tolerancji / akceptacji
 • Brak zaufania
 • Bulimia / Anoreksja / Zaburzenia odżywiania
 • Choroba afektywna dwubiegunowa
 • Choroby przewlekłe / Niepełnosprawność
 • Chwiejność emocjonalna
 • DDA / DDD
 • Depresja
 • Fobie
 • Kłótnie / Konflikty
 • Lęk społeczny u dorosłych
 • Mobbing / Dyskryminacja
 • Myśli samobójcze
 • Nadmierna kontrola
 • Nadmierna kontrola / Perfekcjonizm
 • Napady paniki
 • Natrętne myśli
 • Niska samoocena / Brak pewności siebie
 • Obniżony nastrój
 • Odmienny światopogląd
 • Orientacja seksualna i tożsamość płciowa
 • Podział ról i obowiązków
 • Pracoholizm
 • Problemy finansowe
 • Problemy i konflikty rodzinne
 • Problemy rodzinne
 • Problemy w sferze intymnej
 • Problemy wychowawcze
 • Problemy z komunikacją
 • Problemy z zajściem w ciążę
 • Problemy związane z imigracją
 • Prokrastynacja
 • Przemoc ekonomiczna
 • Przemoc fizyczna
 • Przemoc fizyczna w związku
 • Przemoc psychiczna
 • Przemoc psychiczna / emocjonalna
 • Przemoc seksualna
 • Rozwód / Rozstanie
 • Rozwód / Rozstanie / Separacja
 • Różnice w oczekiwaniach
 • Różnice w podejściu do wychowania dzieci
 • Różnice w preferencjach seksualnych
 • Samotność
 • Samotność w związku
 • Schizofrenia
 • Strach / Lęk / Niepokój
 • Stres
 • Tiki nerwowe
 • Trauma / Trudne zdarzenia
 • Trudności w relacjach i kontaktach społecznych
 • Trudności w związku
 • Trudności w życiu intymnym
 • Trudności wychowawcze
 • Trudności z ciążą i porodem
 • Urojenia / Halucynacje / Inne zaburzenia psychotyczne
 • Utrata zainteresowania relacją
 • Uwikłanie w relację z osobą uzależnioną
 • Uzależnienie od seksu / pornografii
 • Wpływ emigracji na związek
 • Wpływ przeszłości na relację
 • Wpływ uzależnienia na związek
 • Wypalenie w związku
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne / Natręctwa
 • Zaburzenia pamięci i/lub koncentracji
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Zaburzenia seksualne
 • Zaburzenia seksuologiczne
 • Zakupoholizm
 • Zazdrość
 • Zazdrość / Podejrzliwość
 • Zdrada
 • Zdrada
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD)
 • Związek na odległość
 • Żałoba / Smierć

Moje podejścia terapeutyczne

 • Podejście integratywne
 • Terapia Ericksonowska
 • Terapia behawioralna

Członkostwa i akredytacje

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.