mgr inż Marzena Tokar

Psychotherapist, speciality: ACA/Dysfunctional Families, behavioural addictions prevention specialist.

Therapist summary

 • ACA (adult children of alcoholics & dysfunctional families)
 • Addiction codependency
 • Anxiety
 • Arguments / Conflicts
 • Balancing roles and responsibilities
 • Borderline / Narcissistic / other personality disorders
show more
Video
yes
Phone
yes
Chat
no
I speak: Polish

Who do I work with

Adults(18 - 59)
yes
Eldery(60+)
yes
Couples
yes
Children(up to 15)
no
Teenagers(16 - 17)
yes
Groups
yes
Therapists - supervision
no

Price:

Personal session
£ 42 / 60 min
Couple therapy
£ 70 / 90 min

Would you like to book an online session?

Introduction

I'm an integrative psychotherapist, meaning that in my work I combine techniques from various approaches. I'm a psychosocial skills coach, nehavioural addictionas prevention specialist. I specialise in ACA, behavioural addictions, stress, relationships.

My experience

I offer help and support especially for people from dysfunctional families facing procrastination, low self esteem, behavioural addictions (e.g. workaholism, internet addiction, shopping addiction), and also for highly sensitive people. In my work as a therapist the most important things for me are “to follow…” and relationship-based work, and for that reason I choose methods and techniques from many different approaches - from humanistic approach, gestalt and relational therapy, to elements of ACT (acceptance and commitment therapy), and also mindfulness-based cognitive therapy (MBCT), of which I am an enthusiast.

I started working with people at the beginning of my career path back in 2005:

 • I led individual consultations, and also social skills trainings and parenting workshops for parents,
 • I led individual consultations, psychoeducational and preventional classes and workshops for children and adolescents,
 • I led consultations and workshops in communication skills development, work with so called difficult clients, assertiveness, stress management for students, e.g. in Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny in Łódź,  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy in Bydgoszcz, Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny in Siedlice, UKSW in Warsaw,
 • I led consultations and workshops for teachers and head teachers of schools offering pedagogical advice,  for officials, GKRPA members, for Zespoły Interdysciplinarne,
 • I am a co-author of original prevention programs regarding risks linked to behavioural addictions that recieved funding from Ministerstwo Zdrowia.
 • I worked ,as part of leading workshops and/or consultations, with: Stowarzyszenie MONAR, BPiPS, MCPS, Fundacja ETOH, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, MIRIP, over 200 schools, Ośrodki Pomocy Społecznej, Urzędy Dzielnic i Miast from all over Poland and many more,
 • I was a Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa
 • I offer psychotherapy for adults and adolescents in-person or online.

In my work, Virginia Satir's quote: “Life is not the way it's supposed to be, it's the way it is. The way you cope with it is what makes the difference”, is very close to me. Psychotherapy is for me a process of accompanying the patient in their path to discovering themselves, their own needs, ways of coping with difficulties, and as a consequence: bettering their own well-being :)

My education

Most important diplomas and certificates:

2020  Praktyk metody Kids Skills – pracy z dziećmi metodą DAM RADĘ oraz Jestem z Ciebie dumny”, Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

2018 Szkoła Psychoterapii DDA i DDD, 4- letnia Szkoła Psychoterapii, Stowarzyszenie OD-DO w Warszawie

2017  Kurs Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów, Agnieszka Stein, Warszawa

2017  Kurs Lokalne programy profilktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, MCPS w Warszawie

2016 Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym, PARPA, Fundacja ETOH w Warszawie

2013- 2015  Szkoła Trenerów i Warsztatu Psychologicznego – Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, Trener warsztatu umiejętności społecznych

2004-2005  Równoległe Studia Pedagogiczne, Wydział Ekonomiczno – Rolniczy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2000-2005   Magisterskie studia dzienne ukończone z wynikiem bardzo dobrym. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Kierunek Międzywydziałowe Studium Gospodarki Przestrzennej. 

Most important courses and trainings:

 • IX 2021 "Moje sukcesy i porażki w terapii par i rodzin
  - wskazówki dla przyszłych pokoleń psychoterapeutów" Bogdan de Barbaro, PsychoMEDIC.pl
 • III 2021 „Kurs na relacje”, Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA
 • X 2020  Seminarium „Szkoła z pasją – świetlica z pomysłem- rola LWS”, SZANSA
 • XII 2019  Psychoterapia Traum dziecięcych, depresji i zaburzeń lękowych u DDA, ETOH,  36h
 • XII 2019  Szkolenie dla członków GKRPA, członków Zespołów Interdyscyplinarnych oraz innych jednostek pomocowych, Wielkopolskie Centrum Profilaktyki, 24h
 • XI 2019  Mediacje w środowisku lokalnym, Ochocka Szkoła Profilaktyki
 • X 2019 Szkolenie dla nowych realizatorów programów profilaktycznych „Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci” oraz „Jaś i Małgosia”, „Domowi Detektywi”, ETOH, 30h
 • X 2019  Konstruktywny kontrakt i otwarta komunikacja jako narzędzie skutecznego systemu wsparcia, II Włochowska Szkoła Profilaktyki
 • XI 2017  Lokalne programy profilaktyki i rozwiazywania problemów społecznych, Mazowieckie Centrum Polityki społecznej, 100h
 • I – IV 2017 Kurs Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów, Agnieszka Stein, Warszawa
 • V- XII 2016 Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym, PARPA, 120 h, Fundacja ETOH w Warszawie
 • IV – VI 2016 „Dialog Motywujący w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi behawioralnie”, 74h, Śląska Fundacja Błękitny Krzyż
 • III 2016 „Szkoła bez homofobii – szkolenie trenerskie”, 40h, Centrum Inicjatyw UNESCO, WCIES,
 • II 2016  - II Międzynarodowa Konferencja nt. Miejskich Polityk Narkotykowych (Urban Drug Polices Conference 2016),
 • XI 2015 - „Uzależnienia we współczesnym świecie – od teorii do praktyki, 16h, Fundacja ETOH ,
 • X – XI 2015 - „Między Lwem a pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych w praktyce wychowawców świetlic socjoterapeutycznych, pedagogów, psychologów i nauczycieli”, 74 h, Fundacja ETOH,
 • IX 2015 - IX Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”, 16h, Fundacja Dzieci Niczyje,
 • III 2015 - Porozumienie Bez Przemocy, 12h, Międzynarodowe Centrum Porozumienia Bez Przemocy,
 • V 2014 - Trening antystresowy, 14h, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA
 • I - II 2014 - Trening asertywności, 32h, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA
 • XII 2013 - Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych,  8h, Fundacja „24 Godziny” w Warszawie,
 • XII 2013 - Trening komunikacji interpersonalnej, 16h, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA,
 • X 2013- Trening interpersonalny 40h, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA

My diplomas and certificates

What problems do I work with

 • ACA (adult children of alcoholics & dysfunctional families)
 • Addiction codependency
 • Anxiety
 • Arguments / Conflicts
 • Balancing roles and responsibilities
 • Borderline / Narcissistic / other personality disorders
 • Communication problems
 • Depression
 • Different approaches to raising children
 • Different expectations
 • Different worldviews
 • Discrimination / Mobbing
 • Divorce / Separation
 • Divorce / Separation / Break-up
 • Eating disorders / Bulimia / Anorexia
 • Effect of emigration on the relationship
 • Effect of the past on the relationship
 • Emotional instability
 • Family problems
 • Family problems / conflicts
 • Feeling loneliness in the relationship
 • Immigration difficulties
 • Internet addiction / Gaming addiction
 • Intrusive thoughts
 • Jealousy
 • Jealousy / Suspiciousness
 • Lack of satisfaction and meaning in life
 • Lack of time in the relationship
 • Lack of tolerance / acceptance
 • Lack of trust
 • Loneliness
 • Loss of interest in the relationship
 • Low mood
 • Low self-esteem / Low confidence
 • Mental / emotional abuse
 • Mental / psychological abuse
 • Overly controlling behaviour
 • PTSD (post-traumatic stress disorder)
 • Parenting challenges
 • Parenting challenges
 • Perfectionism / Control issues
 • Personal growth / Coaching
 • Phobias
 • Pregnancy and childbirth
 • Procrastination
 • Relationship burnout
 • Relationship problems
 • Sexual orientation and gender identity
 • Shopping addiction
 • Social anxiety
 • Social communication and interaction difficulties
 • Stress
 • Trauma / Traumatic events
 • Workaholism

My approaches

 • ACT (Acceptance and Commitment therapy)
 • Addiction therapy
 • Attachment based therapy
 • CBT (cognitive behavioural therapy)
 • Existential therapy
 • Group therapy
 • Humanistic therapies
 • IFS (internal family systems) therapy
 • Interpersonal therapy
 • Logotherapy
 • Mindfulness
 • Motivational interviewing

Additional information

Whenever I was and whenever I am, people, with their uniqueness and sensitivity that never cease to amaze me, remain at the centre of my interests. I have a lot of curiosity and empathy. I love learning and I lead an active lifestyle, and in my free time I like to take long walks with my family or drink good coffee while reading a book, preferably a psychological one :).